Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики україни - страница 59

^ 2. ЗАВІДУВАЧ БЮРО (З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН В ГОТЕЛЯХ)
Завдання та обов'язки. Керує усією діяльністю бюро з обслуговування іноземних громадян. Наглядає за виконанням правил з приймання та обслуговування іноземців, за підготовкою номерів та їх заселенням. Контролює правильність реєстрації національних паспортів іноземців або документів, що засвідчують їх особу, перевіряє термін дії віз, правильність оформлення та виконання замовлень на придбання проїзних документів, квитків на екскурсії, у театр та на інші культурні заходи. Рекламує послуги, які надає готель, та організовує їх надання. Надає допомогу під час організації ділових зустрічей. Вживає заходів щодо збільшення кількості і якості послуг, які надаються іноземцям. Складає план роботи та відповідає за його виконання.

^ Повинен знати: правила внутрішнього розпорядку у готелі; правила та інструкції щодо приймання, розміщення та обслуговування іноземців; порядок розрахунку за надання послуг іноземцям; правила міжнародного етикету щодо обслуговування іноземців; пам'ятки історії та культури міста, у якому знаходиться готель.

^ Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Знання не менше 2-х іноземних мов в обсязі спеціальних курсів.
^ 3. ЗАВІДУВАЧ КОРПУСУ ГОТЕЛЮ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю працівників корпусу готелю щодо приймання, розміщення та обслуговування громадян, яких направлено адміністратором готелю для тимчасового проживання в корпусі на термін, зазначений у візитній картці гостя. Організовує та контролює виконання вчасної і якісної підготовки номерів і місць, прибирання адміністративних, підсобних приміщень та місць загального користування. Складає місячний графік виходу на роботу працівників корпусу готелю, узгоджує та затверджує його встановленим порядком. Забезпечує дотримання робітниками правил внутрішнього трудового розпорядку і режиму роботи, встановлених у готелі. Добивається злагодженої роботи трудового колективу, підтримує взаємодопомогу та взаємозамінність працівників. Систематично перевіряє наявність і справність обладнання усіх приміщень корпусу готелю (меблі, інвентар, електроприлади, сантехнічні пристрої та інше майно), вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Вживає заходів щодо розв'язання конфліктів, що виникають між особами, які проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом. Бере участь у складанні актів про пошкоджені або знищені матеріальні цінності готелю для стягнення збитків з винних осіб. Веде облік підзвітних матеріальних цінностей, вчасно звітує перед бухгалтерією готелю. Здійснює контроль за економним витрачанням електроенергії, води, теплової енергії та матеріалів. Наглядає за вчасним і правильним оформленням документів, встановлених для корпусу готелю, щотижня готує оперативну інформацію про наявність осіб, що проживають у корпусі готелю, та вільних номерів і місць. Контролює наявність та справність табельних протипожежних засобів, дотримання працівниками та особами, що проживають в готелі, правил протипожежного захисту.

^ Повинен знати: правила користування готелями та надання готельних послуг; форми документів суворої звітності та первинного обліку у готелях; технологію приймання, розміщення та обслуговування осіб, що проживають у готелі; кількість номерів і місць у корпусі готелю; ціни і тарифи за проживання і послуги-норми обладнання номерів; норми витрат матеріалів на прибирання приміщень; основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

^ Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи у готельному господарстві - не менше 2 років.
^ 4. ЗАВІДУВАЧ ПОВЕРХУ ГОТЕЛЮ
Завдання та обов'язки. Забезпечує вчасну і якісну підготовку номерів і місць у номерах до заселення, надання мешканцям готелю усіх видів послуг. Наглядає за наявністю на поверсі вільних номерів і місць, розміщенням громадян, яких направляє черговий адміністратор. Стежить, щоб мешканці, які виїжджають, вчасно звільняли номери (місця). Здійснює контроль за економним і раціональним витрачанням електроенергії та води, безперебійною роботою електромережі, водопроводу, каналізації, а також за справністю меблів, інвентарю, електричного та електронного обладнання (телевізори, холодильники, кондиціонери, телефонні апарати, електропилососи тощо). У разі виявлення несправностей вживає заходів щодо їх усунення. Забезпечує збереженість майна, обладнання та інвентарю на поверсі та в установленому порядку несе матеріальну відповідальність за нього. Контролює складання актів про забуті мешканцями речі, документи, гроші та передає їх у камеру схову або адміністратору. Керує роботою обслуговуючого персоналу на поверсі.

^ Повинен знати: правила користування і внутрішнього розпорядку у готелі; прейскуранти цін на номери, місця та послуги, що надаються мешканцям, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

^ Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професією чергового поверху готелю - не менше 2 років.
^ 5. ЗАВІДУВАЧ ФІЛІАЛУ ГОТЕЛЮ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю філіалу готелю як відокремленого підрозділу готелю з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків. Організовує надання за пред'явленням паспорта або іншого документа, який посвідчує особу, номера або місця прибулим до готелю для тимчасового проживання, розрахунки за проживання, бронювання номерів (місць) та послуги. Складає місячний графік виходу на роботу працівників філіалу, узгоджує та затверджує його в установленому порядку. Організовує і контролює вчасну і якісну підготовку номерів і місць, прибирання адміністративних та підсобних приміщень, місць загального користування і прибудинкової території. Забезпечує працівників необхідною прибиральною технікою і матеріалами, контролює дотримання ними правил внутрішнього розпорядку та режиму роботи філіалу. Домагається злагодженої роботи трудового колективу філіалу, підтримує взаємодопомогу та взаємозамінність працівників. Систематично перевіряє наявність і справність обладнання усіх приміщень філіалу (меблі, інвентар, електроприлади, сантехнічні пристрої тощо), вживає заходів щодо усунення недоліків та несправностей. Організовує облік підзвітних матеріальних цінностей і своєчасно звітує перед бухгалтерією готелю про їх наявність. Здійснює контроль за економним витрачанням матеріалів та енергетичних ресурсів. Наглядає за своєчасністю і правильністю ведення установленої для філіалу облікової та звітної документації. Аналізує щоденну оперативну інформацію про наявність осіб, які проживають у готелі, та кількість вільних номерів і місць, приймає відповідні рішення щодо підвищення рентабельності роботи філіалу. Вживає заходів щодо розв'язання конфліктів, які виникають між особами, що проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом. Складає акти про зіпсовані або знищені особами, які проживають у готелі, матеріальні цінності готелю для матеріального стягнення з винуватців згідно з чинним законодавством. Контролює наявність та справність табельних протипожежних засобів, дотримання працівниками та особами, що проживають у готелі, правил протипожежного захисту.

^ Повинен знати: правила користування готелями та надання готельних послуг; форми документів суворої звітності та первинного обліку у готелях; технологію приймання, розміщення та обслуговування осіб, що проживають у готелі; кількість номерів і місць у філіалі готелю; ціни і тарифи за проживання, види послуг; технологію бронювання номерів (місць); основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

^ Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи у готельному господарстві - не менше 2 років.

9989300004135862.html
9989390031117326.html
9989516976890407.html
9989612591956997.html
9989670552693974.html