За напрямами підготовки позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя


За напрямами підготовки позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

^ Додаток 3 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

^ Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

^ Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

^ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дошкільна освіта

6.010101

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Біологія

Непрофільний

124

3. Математика або історія України

Непрофільний

124

Початкова освіта

6.010102

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Математика

Непрофільний

124

3. Біологія або історія України

Непрофільний

124

Музичне мистецтво*

6.020204

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Образотворче мистецтво*

6.020205

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Образотворче мистецтво

6.020205

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Реставрація творів мистецтва

6.020206

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

^ ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка

6.010105

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Іноземна мова або історія України

Непрофільний

124

Корекційна освіта. Логопедія

6.010105

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Іноземна мова або історія України

Непрофільний

124

Соціальна педагогіка

6.010106

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Іноземна мова або біологія

Непрофільний

124

Соціальна допомога

6.130101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Географія або іноземна мова

Непрофільний

124

Психологія*

6.030102

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

^ ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Фізичне виховання*

6.010201

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

Здоров'я людини*

6.010203

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

^ ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Історія*

6.020302

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Всесвітня історія або іноземна мова

Непрофільний

124

Політологія*

6.030104

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Історія України

Профільний

140

3. Всесвітня історія або іноземна мова

Непрофільний

124

^ ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Філологія*. Українська мова і література

6.020303

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Профільний

140

2. Іноземна мова

Непрофільний

124

3. Історія України

Непрофільний

124

Журналістика

6.030301

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова або російська мова

Непрофільний

124

3. Творчий конкурс

Профільний

140

^ ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Філологія*. Російська мова і література

6.020303

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Російська мова

Профільний

140

3. Історія України

Непрофільний

124

Філологія*. Англійська мова і література

6.020303

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова (англійська)

Профільний

140

3. Історія України

Непрофільний

124

Філологія*. Німецька мова і література

6.020303

Встановлено 20%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Іноземна мова (німецька)

Профільний

140

3. Історія України

Непрофільний

124

^ ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Біологія*

6.040102

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Біологія

Профільний

140

3. Фізика або хімія

Непрофільний

124

Географія*

6.040104

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3. Історія України або математика

Непрофільний

124

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

Встановлено 10%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Хімія або географія

Профільний

140

^ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Економічна теорія

6.030501

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Економіка підприємства

6.030504

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Управління персоналом і економіка праці

6.030505

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Непрофільний

124

3. Історія України або географія

Профільний

140

Туризм

6.140103

Встановлено 15%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Географія

Профільний

140

3. Історія України або іноземна мова

Непрофільний

124

^ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Математика*

6.040201

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

Фізика*

6.040203

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Фізика

Профільний

140

3. Математика або хімія

Непрофільний

124

Інформатика

6.040302

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

^ ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Військове управління

(за видами Збройних Сил України: Сухопутні війська)

6.160101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або іноземна мова

Непрофільний

124

Інженерна механіка

6.050502

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика

Профільний

140

3. Фізика або хімія

Непрофільний

124

За напрямами підготовки “Початкова освіта”, “Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка”, “Корекційна освіта. Логопедія” та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців із присвоєнням кваліфікації вчителя.

^ ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

^ Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

5.05050281

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

Встановлено 25%

1. Українська мова та література

Непрофільний

124

2. Математика або фізика

Профільний

124

^ Додаток 4 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Таблиця відповідності

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали


1

106,0
3,5

121,0
6

143,0
8,5

166,8
11

190,5

1,1

106,6

3,6

121,6

6,1

144,0

8,6

167,7

11,1

191,4

1,2

107,2

3,7

122,2

6,2

144,9

8,7

168,7

11,2

192,4

1,3

107,8

3,8

122,8

6,3

145,9

8,8

169,6

11,3

193,3

1,4

108,4

3,9

123,4

6,4

146,8

8,9

170,5

11,4

194,3

1,5

109,0

4

124,0

6,5

147,8

9

171,5

11,5

195,2

1,6

109,6

4,1

125,0

6,6

148,7

9,1

172,4

11,6

196,2

1,7

110,2

4,2

125,9

6,7

149,7

9,2

173,4

11,7

197,1

1,8

110,8

4,3

126,9

6,8

150,6

9,3

174,3

11,8

198,1

1,9

111,4

4,4

127,8

6,9

151,6

9,4

175,3

11,9

199,0

2

112,0

4,5

128,8

7

152,5

9,5

176,2

12

200,0

2,1

112,6

4,6

129,7

7,1

153,5

9,6

177,22,2

113,2

4,7

130,7

7,2

154,4

9,7

178,12,3

113,8

4,8

131,6

7,3

155,4

9,8

179,12,4

114,4

4,9

132,6

7,4

156,3

9,9

180,02,5

115,0

5

133,5

7,5

157,3

10

181,02,6

115,6

5,1

134,5

7,6

158,2

10,1

181,92,7

116,2

5,2

135,4

7,7

159,2

10,2

182,92,8

116,8

5,3

136,4

7,8

160,1

10,3

183,82,9

117,4

5,4

137,3

7,9

161,1

10,4

184,83

118,0

5,5

138,3

8

162,0

10,5

185,73,1

118,6

5,6

139,2

8,1

163,0

10,6

186,73,2

119,2

5,7

140,2

8,2

163,9

10,7

187,63,3

119,8

5,8

141,1

8,3

164,9

10,8

188,63,4

120,4

5,9

142,1

8,4

165,8

10,9

189,5


^ Додаток 5 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Таблиця відповідності

середнього бала дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста,

обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали


3

60,0
4,1

77,5

3,1

61,5

4,2

80,0

3,2

63,0

4,3

82,5

3,3

64,5

4,4

85,0

3,4

66,0

4,5

87,5

3,5

67,5

4,6

90,0

3,6

69,0

4,7

92,5

3,7

70,5

4,8

95,0

3,8

72,0

4,9

97,5

3,9

73,5

5

100

4

75,0
^ Додаток 6 до Правил прийому до К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році

Порядок

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка


I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до К-ПНУ імені Івана Огієнка (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до К-ПНУ імені Івана Огієнка (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним в режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvita-vsim.org.ua та містить відомості про обраний ним напрям підготовки;

- особистий електронний кабінет вступника – web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до К-ПНУ імені Івана Огієнка та контролює її статус;

- статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється К-ПНУ імені Івана Огієнка в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «статус електронної заяви» може набувати таких значень:

- «заяву подано до ВНЗ» – підтвердження факту подання електронної заяви до К-ПНУ імені Івана Огієнка;

- «заява потребує уточнення» – інформація про те, що електронну заяву прийнято К-ПНУ імені Івана Огієнка до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу К-ПНУ імені Івана Огієнка зобов’язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення та в який спосіб їх необхідно подати;

- «заяву зареєстровано у ВНЗ» – інформація про те, що електронну заяву прийнято К-ПНУ імені Івана Огієнка до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі;

- «власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» – інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

- «власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі» - інформація про те, що власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення Приймальної комісії. При присвоєнні електронній заяві цього статусу К-ПНУ імені Івана Огієнка зазначає причину відмови;

- «власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти державного бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти державного бюджету вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV цих Правил прийому;

- «власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про проходження вступником конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб вступник зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV цих Правил прийому;

- «власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти державного бюджету;

- «власника заяви не рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» - інформація про те, що вступник не пройшов конкурсний відбір на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб;

- «власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» - інформація про те, що вступник втратив право бути зарахованим на навчання до К-ПНУ імені Івана Огієнка за кошти державного бюджету у зв’язку з невиконанням вимог пункту 15.2 розділу XV цих Правил прийому;

- «власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ» - інформація про те, що наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до К-ПНУ імені Івана Огієнка.

1.3. К-ПНУ імені Івана Огієнка подає не пізніше ніж до 1 березня до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) такі відомості:

перелік напрямів, за якими К-ПНУ імені Івана Огієнка оголошує прийом на навчання, із зазначенням факультетів, на яких ведеться підготовка за кожним напрямом;

ліцензовані обсяги за кожним напрямом з розподілом по факультетах, на яких ведеться підготовка.

^ II. Подання електронної заяви

2.1. Електронну заяву можуть подати вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати 2008, або 2009, або 2010, або 2011 року та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та не мають підстав для особливих умов зарахування. Прізвище, ім’я, по батькові вступника у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання різних років повинно збігатися з прізвищем, іменем, по батькові вступника в атестаті про повну загальну середню освіту.

2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvita-vsim.org.ua.

2.3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:

- адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;

- номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

- серію та номер атестата про повну загальну середню освіту.

2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 2.3 цього розділу Порядку, перевіряються в Єдиній базі.

2.5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника, що зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання та в атестаті про повну загальну середню освіту, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіну та паролю вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки Адміністратора Єдиної бази.

2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та паролю на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvita-vsim.org.ua.

2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний із зазначенням телефонних кодів), дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 6.2 розділу VI цих Правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям підготовки.

Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ К-ПНУ імені Івана Огієнка. У момент подання електронна заява отримує статус «Заяву подано до ВНЗ».

2.9. Подана електронна заява може бути анульована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнення».

2.10. Електронна заява, яка протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж «Заяву подано до ВНЗ», автоматично анулюється.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви Приймальною комісією К-ПНУ імені Івана Огієнка

3.1. К-ПНУ імені Івана Огієнка не пізніше ніж до 1 березня призначає уповноважену особу Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв (далі – уповноважена особа), яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв.

3.2. Уповноважена особа відповідає за прийняття до розгляду електронних заяв, що відображені в розділі Єдиної бази, до якого має доступ К-ПНУ імені Івана Огієнка, протягом однієї години після їх надходження, але не пізніше ніж до кінця поточного робочого дня.

3.3. Визначення статусу електронної заяви, що прийнята до розгляду, здійснюється Приймальною комісією протягом 24 годин з часу її прийняття і відображається в особистому кабінеті вступника із значеннями: «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнень».

При встановленні електронній заяві статусу «Заява потребує уточнень» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Заяву зареєстровано у ВНЗ».

3.4. На підставі рішення Приймальної комісії про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до К-ПНУ імені Івана Огієнка уповноважена особа встановлює один з таких статусів електронної заяви вступника: «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі», «Власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі».

3.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та до якого Приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XІІI Правил прийому, зі статусу «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» на статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету».

Для електронних заяв, поданих вступниками, відносно яких рішення про рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету приймальною комісією не прийнято, встановлюється статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».

Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не пізніше ніж до 12 години дня, в який Приймальною комісією прийнято таке рішення.

При коригуванні списку рекомендованих до зарахування згідно з розділом XІІІ Правил прийому раніше отриманий статус розгляду електронних заяв вступників зі статусу «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб» в строки, встановлені пунктом 13.2 розділу XІІI Правил прийому, може бути змінено на статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету».

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», зобов’язаний виконати вимоги другого абзацу пункту 14.1 розділу XІV Правил прийому.

3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, ректор К-ПНУ імені Івана Огієнка на підставі рішення Приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ»

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється Приймальною комісією. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету» або «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».

^ Додаток 7 до Правил прийому до

К-ПНУ імені Івана Огієнка в 2012 році9986419616534471.html
9986507946504379.html
9986703079431494.html
9986873587278889.html
9987104337789105.html